Historik

Södra Sveriges största och äldsta bemanningsföretag

Efter mer än 20 år i branschen anses vi nu vara Södra Sveriges största och äldsta bemanningsföretag inom Hotell & Restaurang och det naturliga valet när kunderna behöver hjälp.

Verksamheten startade 1993 som ett kompetens- och utbildningsföretag med utbildning för vuxna och ungdomar. Vi drev, på uppdrag åt offentliga myndigheter, projekt för att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden igen. I ett första steg med praktikplatser för att i steg två omvandlas till fasta anställningar.

Juni 1997 bildades bolaget Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB, förkortat A&B Utveckling.

Efter hand blev A&B Utveckling mer ett renodlat bemannings- och rekryterings företag. I början arbetade vi mest med offentlig verksamhet och inriktade oss mot vikarier inom skol/utbildningsvärlden. 

Vårt första bemanningsuppdrag till en restaurang kom år 2000 och gällde en akut vikare för en sjuk kock. Vi har sedan dess blivit experter på uthyrning och bemanning av restaurangpersonal.

2017 tog vi steget till Göteborg, en ny milstolpe i företagets historia.

Nu är det dags för nästa steg. Vi utökar vårat fält med lokalvårdare för uthyrning.

Hör av dig

Vårt motto är att alltid vara tillgängliga för våra kunder – 24 timmar om dygnet. Är kunderna nöjda är vi nöjda! Så har du behov av restaurangpersonal – Ring oss!

Drottningtorget 2b
211 25 Malmö

010-1501213

Skicka ett meddelande